ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

“กลัว...แดดไม่แรง กลัว...โซลาร์เซลล์จะไม่ผลิตไฟฟ้า”

389 View
“กลัว...แดดไม่แรง
กลัว...โซลาร์เซลล์จะไม่ผลิตไฟฟ้า”
จะกลัวไปทำไม...คนบันดาลไฟ มีคำตอบ 

เพราะการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ เป็นตัวผลิตไฟฟ้า ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหากดวงอาทิตย์ถูกเมฆบังบางช่วงเวลา ระบบจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้
.
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ เพราะแผงโซลาร์เซลล์ ทำงานโดยแปลง ‘ความเข้มของแสง’ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อแดดไม่แรง หรือดวงอาทิตย์ถูกบังด้วยเมฆบางส่วน แต่หากยังมีความเข้มของแสง ระบบโซลาร์เซลล์ก็จะยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ
.
เพียงแต่อัตราการผลิตไฟฟ้าอาจลดลงตามสภาพแสงหรือหากเลือกใช้แผงโซลาร์ที่มีคุณภาพ เช่น แผงประเภทโมโนคริสตัลไลน์ (Mono crystalline) ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถรับความเข้มของแสงและผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าแผงชนิดอื่นๆ


.
#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewablenergy
389 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

“หลอดไฟสามารถให้พลังงานกับแผ่นโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่”

ความรู้บันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

ทำไมแสงอาทิตย์ถึงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

คนบันดาลไฟมีคำตอบ

ดูรายละเอียด

บ้านโตเข้าหาแสง

นวัตกรรมต้นแบบจากเยอรมนี

ดูรายละเอียด