ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

กินไฟแค่ไหน

349 View
กินไฟแค่ไหน...กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

ก่อนที่เราจะวางแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างแรกเราต้อรู้เกี่ยวกับค่าการใช้ไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเสียก่อน มาดูกันเลยว่าแต่ละชนิดจะกินไฟมากแค่ไหน

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
349 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

“กลัว...แดดไม่แรง กลัว...โซลาร์เซลล์จะไม่ผลิตไฟฟ้า”

จะกลัวไปทำไม...คนบันดาลไฟ มีคำตอบ

ดูรายละเอียด

“กลัวแผงโซลาร์เซลล์พัง กลัวต้องเปลี่ยนบ่อยๆ”

จะกลัวไปทำไม...คนบันดาลไฟ มีคำตอบ

ดูรายละเอียด

“กลัวโซลาร์เซลล์บนหลังคาทำให้ภายในอาคารร้อน”

จะกลัวไปทำไม...คนบันดาลไฟ มีคำตอบ

ดูรายละเอียด