ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

หลอดไหนประหยัดไฟสุด

221 View
สำหรับวิวัฒนาการของหลอดไฟที่กำลังเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เป็นหลอดประหยัดไฟ LED มาดูกันว่าหลอดไฟ LED มีความพิเศษกว่าหลอดตะเกียบอย่างไร ?

???? อายุการใช้งานนาน
จุดเด่นหนึ่งที่สำคัญสำหรับหลอดไฟ LED ก็คืออายุการใช้งาน ซึ่งสูงกว่าหลอดตะเกียบทั่วไปเกือบ 15,000 ชั่วโมง ในขณะที่หลอดตะเกียบอายุการใช้งานเพียง 6,000 ชั่วโมง
???? ความสว่างคงที่แถมกินไฟน้อยมาก
หากเปรียบเทียบหลอดไฟ LED กับ หลอดไฟตะเกียบในความสว่างที่เท่ากัน หลอด ไฟ LED จะกินไฟน้อยกว่า รับรองว่าค่าไฟต่อเตือนลดลงมากแน่ๆ
???? ปล่อยแสงที่เป็นมิตร
เมื่อระยะเวลาการไช้งานผ่านไปแสงของหลอดไฟตะเกียบจะไม่คงทีและแสงสีจะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน แต่สำหรับหลอดไฟ LED ความสว่างนั่นคงที่ แถมสีแสงยังไม่เปลี่ยนแปลงอีกด้วย
???? ปราศจากรังสี อัลตราไวโอเลต (UV)
แม้หลอดไฟตะเกียบจะประหยัด แต่ก็มีรังสี UV สำหรับหลอดไฟ LED นั้น ทั้งประหยัด และไม่มีแสง UV แม้แต่น้อย ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เพราะเหตุผลดีๆ เหล่านี้แหละ ที่ทำให้ทั่วโลกมองเห็นหลอดไฟ LED คือวิวัฒนาการ หลอดไฟยุคใหม่ ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า ทั้งในเรื่องประหยัดและการใช้งาน

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
221 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

“โซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”

เมื่อฟิลิปปินส์ใช้เกาะทั้งเกาะ สร้างพลังงานไฟจากฟ้า

ดูรายละเอียด

โซลาร์ฟาร์มบนอวกาศ

ดูรายละเอียด

“กลัวโซลาร์เซลล์บนหลังคาทำให้ภายในอาคารร้อน”

จะกลัวไปทำไม...คนบันดาลไฟ มีคำตอบ

ดูรายละเอียด