ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

แยกขยะ 7 สี

65 View

เมือง Biscay ประเทศสเปน ประสบความสำเร็จในการ “แยกขยะ 7 สี” การรีไซเคิลและการผลิตไฟฟ้าจากขยะ เริ่มจากการแยกถัง ขยะออก เป็น 7 สี คือ

1.สีน้ำตาล ขยะอินทรีย์
2.สีเหลือง ขยะพลาสติก
3.สีน้ำเงิน กระดาษ
4.สีเขียว ขวดแก้ว
5.สีขาว เสื้อผ้าและขยะอิเลคทรอนิคส์
6.สีส้ม น้ำมันเสียจากครัวเรือน
7.Mass Waste ขยะที่ไม่ระบุ ใน 6 สี

ประชาชนที่ทิ้งขยะผิดประเภทลงถังจะต้องจ่ายค่าปรับตั้งแต่ค่าปรับน้อยๆ ไม่กี่ยูโร ไปจนเสียค่าปรับสูงๆถึง 1,000 ยูโร ขยะที่รีไซเคิลก็จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป ส่วนขยะในถังที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้จะถูกนำมารวมกันและขนส่งมายังโรงไฟฟ้า Zabalgarbi Waste-to-Energy โรงไฟฟ้าพลังงานขยะของสเปนที่มา
https://www.prachachat.net/economy/news-372680
https://www.energynewscenter.com

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

65 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

“หลังคาเซลล์แสงอาทิตย์” ช่วยชาวบ้านแก้จนด้วยพลังงานสะอาด

ดูรายละเอียด

บ้านโตเข้าหาแสง

นวัตกรรมต้นแบบจากเยอรมนี

ดูรายละเอียด

“มหาอำนาจทางโซลาร์เซลล์”

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด