ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

กระจ่างเลย!!! ทุกปัญหาของโซลาร์เซลล์

1,590 View

กระจ่างเลย!!! ทุกปัญหาของโซลาร์เซลล์


สงสัยเรื่องอะไร? งงตรงจุดไหน? หาคำตอบได้ฟรีที่นี่
มหา'ลัยไฟจากฟ้า “วิชาโซลาร์ศาสตร์” สำนักช่วยอารีย์

ดำเนินการสอนโดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไขทุกข้อข้องใจ ได้หลักการทำงาน นำไปประยุกต์ใช้
เปิดเรียนออนไลน์พร้อมกัน ได้เลยตอนนี้ ที่ มหาลัยไฟจากฟ้า หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์

http://khonbandarnfai.com/university/KBD191000053

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

1,590 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เชิญชม "ป่าเต็งโมเด็ล"

สร้างพลังงานกลางผืนป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ดูรายละเอียด

เปิดรับการเสนอชื่อชิงรางวัล

คนบันดาลไฟ AWARDS

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

ครั้งที่11 จ.เพชรบุรี

ดูรายละเอียด