ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เมื่อหญิงอินเดียกลายเป็นผู้สร้างพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลง

463 View
“พลังงานหมุนเวียนเพื่อผู้หญิง”

ในรัฐราชาสถาน ของอินเดีย Solar Sahelies หรือ ‘เพื่อนโซลาร์’ ริเริ่มโดย Ajaita Shah ผู้นำองค์กรด้านการ สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเพื่อผู้หญิง ซึ่งกลุ่มเพื่อนโซล่าร์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ Ajaita เรียกว่า ตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง

และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างทัศนคติและความตระหนักรู้ให้แก่ผู้หญิงและครอบครัวของเธอในชุมชน ในหลายเมืองของรัฐให้หันมาพึ่พาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้พลังงานมาจากโซลาร์เซลล์ และเพราะกลุ่มเพื่อนโซลาร์นี่เอง ที่ทำให้หลายชุมชนนอกเครือข่ายได้มีไฟฟ้าใช้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง

ที่มา https://www.bbc.com/news/business-43837484

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
463 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

แจ้งเปลี่ยนสถานที่และเวลาอบรมคนบันดาลไฟ จ.บุรีรัมย์

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

ครั้งที่11 จ.เพชรบุรี

ดูรายละเอียด

รายการ [คนบันดาลไฟ] เริ่ม อาทิตย์ 6 ตุลาคมนี้ บ่ายโมงครึ่ง ไทยรัฐทีวี

แรงบันดาลใจจากบุคคล และสถานที่ต้นแบบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริง ของวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ต้นแบบในการเข้าถึงพลังงานสะอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชาติ ทั้งในยามปกติ และวิกฤติฉุกเฉิน

ดูรายละเอียด