ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

กกพ. คว้ารางวัล Best Influencer Campaign of The Year

444 View

 ขอแสดงความยินดีกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ที่คว้ารางวัล Best Influencer Campaign of The Year จากเวที Thailand Influencer Awards 2019
_____


เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัล:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน หรือโรงไฟฟ้า

ในปีนี้ กกพ. ร่วมงานกับชุมชนอินฟลูเอนเซอร์ ผ่านแคมเปญ ‘พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้’ รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือ Solar Energy ผ่านกลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. เป้าหมายการสื่อสาร ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDG) เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (SDG#7 Affordable and Clean Energy)

2. วิธีการ โดยเชิญภาคีต่างๆ ที่มีศักยภาพในการสื่อสารประเด็นเรื่องพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่อสังคมในวงกว้าง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายระดับ

กกพ. สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องพลังงานสะอาด ผ่านกลุ่ม influencers คนรุ่นใหม่ อย่างคุณท้อป คุณนุ่น เซเลปด้าน Eco-Life, คุณเฟื่องลดา สำนักข่าวนางฟ้าไอที, คุณอุ๋ย Buddha Bless, คุณเก๋ไก๋ สไลเดอร์ Youtuber อันดับหนึ่งของไทย และ Influencer ท่านอื่นๆ อีกมากมายรวม 5,000 คน

แคมเปญนี้ยังมีการทำงานร่วมกับภาคีอื่นๆ อาทิ KOL อย่างพี่เบิร์ด-ธงไชย และสื่อในเครือ GMM, ทีวีบูรพา, หอศิลปกรุงเทพฯ (BACC) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิด Soft power เข้าถึงประชาชนอย่างจริงใจ ไม่ยัดเยียด ’ทำ’ให้เห็นอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลมากกว่าในแบบ Hard power อย่างการสื่อสารทั่วไป

ที่มา : TellScore

#TIA2019

444 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

กกพ. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

ดูรายละเอียด

ด่วนชัยนาทเปิดรับอบรมเพิ่มเติม

อบรมคนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

ด่วน!! เปิดรับสมัครผู้อบรมเพิ่ม

ข่าวดีสำหรับท่านที่อยากร่วมอบรมคนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด