ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เชิญชมชมคลิปความรู้และภาพประทับใจ

369 View
ย้อนชมคลิปความรู้และภาพประทับใจจากงานอบรมที่อุบลราชธานี
งานอบรมคนบันดาลไฟ โดย พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี หลักสูตรพึ่งตน เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา
ซึ่งผ่านไปด้วยความอบอุ่นทั้งความรู้และความประทับใจ
คลิกชมได้เลย >>
 
#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
369 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมฟรี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จ.เชียงใหม่ วันที่ 5-6 ตุลาคมนี้ จำนวน 100 คน

ดูรายละเอียด

กกพ. ผนึกพลังพันธมิตร ประกาศรางวัล “คนบันดาลไฟ AWARDS” เชิดชูผู้ร่วมขับเคลื่อนพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ดูรายละเอียด

เมืองหลวงแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน

คนบันดาลไฟที่ฟิลิปปินส์

ดูรายละเอียด