ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เชิญชมต้นแบบประเทศพลังงานสะอาด เยอรมนี

362 View

ประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นผู้นำระดับโลกในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี และหนึ่งในนั้นก็คือ การเป็นผู้นำในเรื่องการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานหมุนเวียน แหล่งผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ของเยอรมนีกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ไม่ใช่ในรูปแบบโซลาร์ฟาร์มเท่านั้น.
พลังงานแสงอาทิตย์ในเยอรมนี ผลิตได้จากหลังคาของบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ที่ทำการสำนักงานของหน่วยงานรัฐ และตลอดจนหลังคาของห้างสรรพสินค้า และลานจอดรถ หรืออาจกล่าวได้ว่า พื้นที่ว่างเหนือดาดฟ้า และหลังคาของอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ที่สามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ล้วนแล้วแต่ถูกติดตั้งด้วยแผงโซลาร์เซลล์

.
ติดตามได้ในรายการคนบันดาลไฟ ตอน เยอรมนี ดินแดนต้นแบบพลังงานสะอาด ตอนที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

362 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่ 9

เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่8

โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด

จรัส Light Fest

เทศกาลศิลปะแสงกลางแจ้ง

ดูรายละเอียด