ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ทริปหนองตาแต้ม

354 View

#รับสมัคร!!
ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน

จำนวน 50 ท่าน

เพื่อร่วมเดินทางแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่อง โซลาร์เซลล์ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ในพื้นที่บันดาลไฟต้นแบบ

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธุ์ หมู่บ้านบันดาลไฟ ชุมชนไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพึ่งพาตนเอง
- อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563
(ฟรี ตลอดกิจกรรม)

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/VeV2KuchXTgSSCUt5
หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
(กรุณากรอกข้อมูลในการสมัครอย่างครบถ้วน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2563

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

354 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เคนยาเจ๋ง เปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่มด้วยโซลาร์เซลล์

คนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

โซลาร์ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟ ณ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ

ดูรายละเอียด