ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

กกพ. ร่วมทริป เกาะลันตา เกาะพลังแดด

454 View

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
พร้อมผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการคนบันดาลไฟ
ในหลากหลายมิติอาชีพ ทั้งภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว SME กว่า 50 ท่าน ร่วมกันศึกษาดูงานบนพื้นที่พลังงานสะอาดต้นแบบโซลาร์เซลล์ ณ เกาะลันตา เกาะพลังแดด จ.กระบี่ โดยการต้อนรับของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตา จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และขับเคลื่อนแนวคิดการเปลี่ยนพื้นที่ ชุมชน และ ธุรกิจของตนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ อย่างเป็นธรรม มั่นคง และยั่งยืน ตามพันธกิจสำคัญของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.

โครงการคนบันดาลไฟได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562


#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

454 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ชมย้อนหลัง คนบันดาลไฟ EP.5 โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ

พระครูวิมลปัญญาคุณ

ดูรายละเอียด

เปิดรับการเสนอชื่อชิงรางวัล

คนบันดาลไฟ AWARDS

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

ครั้งที่11 จ.เพชรบุรี

ดูรายละเอียด